Ouderraad

Samenstelling ouderraad

Ook dit jaar staat er weer een ouderraad klaar voor IKC Kameleon. De ouderraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) en een gekozen aantal leden. Kijk voor een actueel overzicht van zittende leden op de activiteitenkalender.

Waar staat de ouderraad voor?

De oudervereniging van IKC Kameleon staat ingeschreven in het register van stichtingen en verenigingen bij de Kamer van Koophandel. Zij is opgericht om de samenwerking tussen ouders en teamleden te optimaliseren en om activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Overleg met de directie

De ouderraad draagt actief aan de samenwerking tussen ouders en het IKC. Het dagelijks bestuur van de ouderraad heeft daarom regelmatig overleg met de directie van het IKC. Ook is bij elke vergadering van de ouderraad een vast teamlid aanwezig, zodat belangrijke onderwerpen besproken worden.

Klankbord

De ouderraad heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad (MR) geen formele invloed op beleidszaken van het IKC, maar vervult wel een belangrijke signaalfunctie en kan als klankbord fungeren voor bestuur, directie, IKC-raad en team.

Samenwerken met het team

De ouderraad heeft samen met de medewerkers zitting in de commissies, die de activiteiten op het IKC organiseren.

Contact met de ouderraad

U kunt een e-mail sturen met behulp van het contactformulier op onze website.

© 2024 IKC Kameleon | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline B.V.