Kameleonraad

Kameleonraad

De Kameleonraad geeft de kinderen van IKC Kameleon een stem zodat zij (on)gevraagd kunnen meepraten, meedenken en mee doen als het gaat over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld het gebouw, activiteiten, de speelplaats etc.

Het doel van deze Kameleonraad is dat kinderen inspraak hebben, ideeën kunnen aandragen en samen kunnen overleggen over activiteiten en ontwikkelingen binnen het IKC.

Zij oefenen met verschillende taken en verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen.

Wat gebeurt er in de Kameleonraad?

  • eens per 6 weken op vergadert de Kameleonraad onder begeleiding van twee teamleden.
  • de kinderen nemen bespreekpunten (ideeën vanuit de groep, misschien voorstellen voor activiteiten) mee vanuit de groepen en andersom informeren zij de groepen.
  • De kinderen uit de groepen 7 en 8 zijn medeverantwoordelijk voor het informeren en betrekken van de jongere groepen.
© 2024 IKC Kameleon | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Plaats55 | Technische realisatie Sieronline B.V.